Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft (Kol. 3:16b)

Lievelingslied van: Annette Bouma

In Rijswijk zingt men graag. Natuurlijk wordt er gezongen tijdens de kerkdienst en er zijn ook verschillende koren actief. De kerkhervormer Luther heeft eens gezegd, zingen is twee keer bidden. Muziek is dan ook een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Christelijke muziek is er in allerlei genres, van psalmen begeleid door een orgel tot aan hits die een plek hebben gekregen in de Nederlandse top 40. Om elkaars geloofsbeleving te leren kennen, willen we regelmatig iemand vragen naar zijn of haar lievelingslied. Dit keer aan Annette Bouma.

 

Annette is opgegroeid in Andel, heeft een aantal jaar in Woudrichem gewoond en woont nu samen met haar man Sander en zoontje Jurre sinds 2015 in Rijswijk. Annette zingt graag. Al zes jaar zit ze op het interkerkelijk jongerenkoor Nadiah. Ook speelt ze piano in het muziekteam van onze gemeente. In de kerk vindt Annette het een toevoeging als er diverse liederen gezongen worden in de dienst. Psalmen waarin bijvoorbeeld gezongen wordt over moeilijkheden in het leven, maar ook opwekkingsliederen en liederen uit Johannes de Heer. Een specifiek lied heeft Annette niet, maar één lied blijft ze mooi vinden: Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil. Dit blijft Annette aanspreken, omdat je de tekst telkens tegen jezelf kan zeggen. Er zijn altijd dingen waar je je druk om maakt of wat onzeker is, en juist dan mag je op God vertrouwen.