Zing met heel uw hart  psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft 
(Kol. 3:16b) 

Lievelingslied van: dhr. van Anrooy 

In Rijswijk zingt men graag. Natuurlijk wordt er gezongen tijdens de kerkdienst en er zijn ook verschillende koren actief. De kerkhervormer Luther heeft eens gezegd, zingen is twee keer bidden. Muziek is dan ook een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Christelijke muziek is er in allerlei genres, van psalmen begeleid door een orgel tot aan hits die een plek hebben gekregen in de Nederlandse top 40. Om elkaars geloofsbeleving te leren kennen, willen we regelmatig iemand vragen naar zijn of haar lievelingslied.

Dit keer aan dhr. Huib van Anrooy.

Dhr. Huib van Anrooy is een actieve oudere in onze gemeente als betrokken kerklid, ouderling, lid van mannenkoor Altena en sinds kort ook lid van de Jeu de Boules vereniging. Hij is dankbaar dat hij de God van Israël eer mag brengen en over Jezus mag vertellen. Vele liederen vindt hij mooi: psalmen, gezangen zijn hem het meest vertrouwd en spreken van de daden van God. Ook liederen uit opwekking of Sela vindt hij mooi. Liederen versterken de ziel, zo vertelt dhr. van Anrooy. In liederen zit gevoel, emotie, en dat bindt samen en je kunt er mee verder. Het geeft richting en houvast in het leven en in de eeuwigheid. Hij heeft zelf ervaren dat God hem vast heeft gehouden, ook in het grootste verdriet in zijn leven bij het verlies van hun zoon. Het lied ‘Gedenk aan mij’ bracht troost in deze tijd. Het gaat over allerlei moeilijkheden die je kunt meemaken in het leven en dan is het refrein ‘gedenk aan mij, o machtig God’. God redt en troost; voor iedereen. Aan Hem komt alle lof en eer toe.