Hervormde Vrouwendienst

Contactpersoon: Corrie Kant, tel. 441874, e-mail: cmkant@ziggo.nl 

 

Gezinsdienstcommissie E-mail: gezinsdienstcommissie@hervormdrijswijknb.nl 

 

Ouderencommissie                                               

Contactpersoon: Hillie van Breugel, tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl 

 

Zendingscommissie

Contactpersonen: Jan Pullen, tel. 442044