Aan de rand van het dorp en buiten de oude dijk staat ons kerkgebouw. De fundamenten zijn al eeuwen oud en door de tijden heen hebben er verschillende kerken gestaan. Het huidige kerkgebouw is ruim 150 jaar en is rond 2000 ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. Van buiten is goed te zien wat het oude en het nieuwe gedeelte is. Van binnen is het een prachtig geheel, waarin oude en nieuwe elementen op verrassende wijze zijn samengebracht.

 

We zijn dankbaar dat dit alles destijds heeft kunnen gebeuren. We stemmen daarom ook van harte in met de woorden die op de voorgevel van ons kerkgebouw te vinden zijn:

 

‘Dankt God in alles!’ 

 

 

klik hier om meer te lezen