Diaconaat is de dienst van de gemeente aan de naaste, dichtbij en veraf. De kerntaak is hulp bieden, in navolging van onze Here Jezus Christus. De taken van de diaconie zijn onder andere:

           - het bedienen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal
           - persoonlijke en financiële hulpverlening plaatselijk, regionaal en wereldwijd
           - vervaardiging collecterooster en collecteren tijdens de Erediensten
           - beheer van de kerktelefoon
           - vertegenwoordiging van gemeente en diaconie in diverse kerkelijke activiteiten en organen

 

Heeft u problemen waarbij de diaconie wellicht kan helpen, of weet u dat van anderen, schroomt u dan niet om een beroep te doen op één van de diakenen. Zij hebben ambtsgeheim, zodat u vertrouwelijk met hen kunt spreken.

 

Contactgegevens:

Voorzitter: Henk Crielaard, tel: 06 82812417

Secretaris: Betsy van Nimwegen

Penningmeester: Gerrit van Wijgerden

 

E-mail: diaconie@hervormdrijswijk.nl