We zijn geroepen om discipelen van Jezus Christus te zijn. We willen Hem navolgen en in Zijn Geest komen we samen tot eer van God. We doen dit niet alleen in de diensten op zondag, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten voor jong en oud.

Als gemeente staan we niet op onszelf, maar we zoeken naar verbinding met ons dorp en onze eigen omgeving. We streven daarbij naar openheid en gastvrijheid. Verder hechten we er waarde aan om kerk te zijn met het oog op vandaag en morgen.

We behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en in ons beleidsplan hebben we de volgende missie verwoord: ‘Als Hervormde gemeente van Rijswijk (N.Br.) willen wij elkaar toerusten tot discipelschap van Jezus Christus, om de boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving en daarmee God groot te maken.'