Contact

Onze gemeente heeft een aantal ouderlingen en een pastorale kring. Klik hier voor een overzicht van de wijken en de gegevens, zodat u/jij weet bij wie je terecht kunt. 

 

Contactgegevens van de predikant

Naam: Lennart Hoftijzer

Tel. nr: 0183-514977, mobiel: 0649691288, E-mail: predikant@hervormdrijswijk.nl 

 

Contactgegevens van de scriba

Naam: Teunis Dijkhof, tel. 0651353859, E-mail: scriba@hervormdrijswijk.nl

Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

 

Contactgegevens van de koster

Naam: Jan en Hillie van Breugel

Adres: Rietdekker 10, tel. 0183-442458, E-mail: koster@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens redactie Nieuwsbrief

Email:          nieuwsbrief@hervormdrijswijk.nl

Telefonisch: Hillie van Breugel 0183 442458 of Marian van Giessen  06-30701295

(kopij inleveren voor vrijdag 17.00u)

 

Contactpersoon Kerkklanken

Anton de Fijter, tel: 06 40254457,E-mail: adefijter@hetnet.nl 

 

Contactgegevens van de ledenadministratie

Naam: Liesbeth Smits

Adres: Nieuwstraat 19, tel. 0183 441445, E-mail: ledenadministratie@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens van het beheer van de kerkruimten

Beheer via kerkrentmeesters
Email: verhuurkerkgebouw@hervormdekerkrijswijk.nl 

 

Contactgegevens van de preekbeurtregelaar

Naam: Hank van Helden (maakt ook het organistenrooster)

Adres: Dorpsstraat 62a, tel. 0183-442388, E-mail: hankvanhelden@outlook.com

 

Telefoonnummer kerkgebouw

0183-442273

 

Overige e-mailadressen: 

ac@hervormdrijswijk.nl

collectebonnen@hervormdrijswijk.nl

diaconie@hervormdrijswijk.nl

factuur@hervormdrijswijk.nl

info@hervormdrijswijk.nl

jeugdwerk@hervormdrijswijk.nl

kerkrentmeesters@hervormdrijswijk.nl
webmaster@hervormdrijswijk.nl