Contact

Behoefte aan een gesprek? Neem contact op met de predikant of kijk hier wie je ouderling is.

 

Contactgegevens van de predikant

Naam: Lennart Hoftijzer

Tel. nr: 0183-514977, mobiel: 0649691288, E-mail: predikant@hervormdrijswijk.nl 

 

Contactgegevens van de scriba

Naam: Teunis Dijkhof, tel. 0651353859, E-mail: scriba@hervormdrijswijk.nl

Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

 

Contactgegevens van de koster

Naam: Jan en Hillie van Breugel

Adres: Rietdekker 10, tel. 0183-442458, E-mail: koster@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens redactie Nieuwsbrief

Naam: Ank van der Kooij

Adres: Van Ballegooijenhof 23, tel. 0183-442896, E-mail: nieuwsbrief@hervormdrijswijk.nl (kopij inleveren voor vrijdag 17.00u)

 

Contactgegevens van de ledenadministratie

Naam: Wim Duizer

Adres: Maasdijk 22b, tel. 0183-441687, E-mail: ledenadministratie@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens van het beheer van de kerkruimten

Naam: Jetty Duizer

Adres: Maasdijk 22b, tel. 0183-441687, E-mail: verhuurkerkgebouw@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens van de preekbeurtregelaar

Naam: Hank van Helden (maakt ook het organistenrooster)

Adres: Dorpsstraat 62a, tel. 0183-442388, E-mail: hankvanhelden@outlook.com

 

Telefoonnummer kerkgebouw

0183 441 687 

 

Overige e-mailadressen: 

ac@hervormdrijswijk.nl

collectebonnen@hervormdrijswijk.nl

diaconie@hervormdrijswijk.nl

factuur@hervormdrijswijk.nl

info@hervormdrijswijk.nl

jeugdwerk@hervormdrijswijk.nl

kerkenraad@hervormdrijswijk.nl

kerkrentmeesters@hervormdrijswijk.nl
webmaster@hervormdrijswijk.nl