Contact

Onze gemeente heeft een aantal ouderlingen en een pastorale kring. Klik hier voor een overzicht van de wijken en de gegevens, zodat u/jij weet bij wie je terecht kunt. 

 

Contactgegevens van de predikant

Naam: Lennart Hoftijzer

Tel. nr: 0183-514977, mobiel: 0649691288, E-mail: predikanthervormdrijswijknb@gmail.com 

 

Contactgegevens van de scriba

Naam: Teunis Dijkhof, tel. 0651353859, E-mail: scriba@hervormdrijswijk.nl

Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

 

Contactpersonen kostersteam

Naam: Jan den Uijl (06 13805569) / Joost van Gammeren (06 29318483)

E-mail: koster@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens redactie Nieuwsbrief

Email: nieuwsbrief@hervormdrijswijk.nl

Telefonisch: Joost van Gammeren 0629318483 of Marian van Giessen  06-30701295

(kopij inleveren voor vrijdag 17.00u)

 

Contactpersoon Kerkklanken

Anton de Fijter, tel: 06 40254457,E-mail: adefijter@hetnet.nl 

 

Contactgegevens van de ledenadministratie

Naam: Liesbeth Smits

Adres: Nieuwstraat 19, tel. 0183 441445, E-mail: ledenadministratie@hervormdrijswijk.nl

 

Contactgegevens van het beheer van de kerkruimten

Beheer: Jan-Willem en Jantine van Helden
Email: verhuurkerkgebouw@hervormdrijswijk.nl 

 

Contactgegevens van de preekbeurtregelaar

Naam: Ko Kraaij (maakt ook het organistenrooster)

Tel. 06 18603083, E-mail: jh.kraaij@ziggo.nl 

 

Telefoonnummer kerkgebouw

0183-442273

 

Overige e-mailadressen: 

ac@hervormdrijswijk.nl

collectebonnen@hervormdrijswijk.nl

diaconie@hervormdrijswijk.nl

factuur@hervormdrijswijk.nl

info@hervormdrijswijk.nl

jeugdwerk@hervormdrijswijk.nl

kerkrentmeesters@hervormdrijswijk.nl
webmaster@hervormdrijswijk.nl