Het huidige beleidsplan is uitgewerkt met het oog op de periode tussen 2015 en 2020. Daarin is de volgende missie verwoord: 'Als Hervormde gemeente van Rijswijk (N.Br.) willen wij elkaar toerusten tot discipelschap van Jezus Christus, om de boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving en daarmee God groot te maken.' Op basis van het kernwoord ‘discipelschap’ is nader uitwerking tot stand gekomen aan de hand van de volgende begrippen: afhankelijkheid, getuigen, dienstbaar, gemeenschap, levenslang leren, strijden en gericht zijn op het Koninkrijk. Deze begrippen vormen de leidraad voor de concrete doelen die zijn geformuleerd.

 

Binnenkort gaan we aan de slag met een nieuw beleidsplan.

 

Klik hier voor het volledige huidige beleidsplan