Kloppend hart

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse kerkdiensten. Daar komen we samen om met elkaar God te ontmoeten. We doen dat door te zingen en te bidden, te lezen uit de Bijbel, te luisteren naar de preek en het geven van geld tijdens de collecte. Regelmatig vieren we het Heilig Avondmaal en bij geboorte wordt de Heilige Doop bediend.

Samenkomsten

Elke zondag zijn er twee diensten, om 9.30 uur en om 18.00 uur. Een dienst duurt ongeveer 5 kwartier tot anderhalf uur. Bij de Schriftlezingen maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling. Tijdens een reguliere dienst zingen we Psalmen (Nieuwe Berijming), Gezangen (uit de Hervormde Bundel van 1938) en liederen uit ‘Op Toonhoogte’ (versie 2005). De Psalmen en Gezangen worden begeleid door het orgel. Liederen uit Op Toonhoogte worden ook wel begeleid door de piano of een  combo.

kerkdiensten

Klik hier voor het jaaroverzicht

Kerkdiensten terugluisteren

Kerkdiensten terugkijken