AGENDA
11-2-20, 15.00u Bingo en Chinese maaltijd, Dijkhuis Giessen
10-3-20, 14.00u Bakeren door de eeuwen heen, wordt verzorgt door Francien van Helden uit Dussen
7-4-20, 14.00u Paasviering, Gereformeerde Kerk
In de maand juni Uitje (nadere informatie volgt nog)
Samen aan tafel

Iedere maand is er een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 6 Euro per persoon. Opgeven kan bij Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl). 

 

Dit zijn de data voor het komende jaar:

 • 18 februari
 • 17 maart
 • 21 april
 • 19 mei
 • 16 juni
 • 21 juli
 • 18 augustus
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 22 december