AGENDA
14 juni Ouderenreisje
11 oktober Dick van Toorn: presentatie over Noorwegen (Dijkhuis, 14.00 uur)
8 november Koek en Snoepie (Herv. Kerk Rijswijk, 14.00 uur)
13 december Kerstviering (Geref. Kerk)

Ouderenreisje 14 juni

D.V. 14 juni hopen we weer een dagje uit te kunnen gaan, en wel naar Thorn  in Limburg. De dag ziet er als volgt uit: We stappen in de touringcar  die vanaf 8.15 uur klaarstaat  bij   De Jager en vertrekken daar om 8.30 uur. Dan gaan we op naar Venlo voor de eerste stop. Koffie/thee met Limburgse vlaai. Dan gaan we naar Thorn waar we de lunch gebruiken om vervolgens met de bus naar de boot voor een mooie tocht over de Maasplassen. Om 17.00 uur stappen we weer in de bus en gebruiken het diner in hetzelfde restaurant waar we de lunch gebruikten. Om 19.15 uur verlaten we Thorn en rijden wij weer naar Giessen en Rijswijk. Kosten per persoon: € 65.00 p.p. dit bedrag dient u  voor 25 mei over te maken naar: NL 65 RABO 0104 3966 87 t.a.v.  Diakonie Hervormde Gemeente  Giessen ouderen reisje 2022. U geeft zich op vanaf maandag 9 mei tot uiterlijk 24 mei bij : Nel Klein tel. 0183 442568  met naam en telefoonnummer. Ook eventueel  dieet kunt u doorgeven. En : vol = vol, dus wacht niet te lang.  We hopen er een gezellige dag van te maken.

Samen aan tafel

Normaal gesproken is er iedere maand een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 6 Euro per persoon. Voor meer informatie, neem contact op met Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl).