AGENDA
12 december 16:00 Kerstviering in de Hervormde kerk en Dijkhuis in Giessen
13 februari 14:00 Israelmiddag met Anne-Carine van der Nat en Marlies kant in het dijkhuis in Giessen
26 maart 14:00 Paasviering in de Gereformeerde kerk
9 april Powerpoint presentatie reisje 2023 Volendam en Chinese maaltijd

Verdere informatie leest u t.z.t. in de kerkbode en op de nieuwsbrief

 

 

Samen aan tafel

Elke derde dinsdag van de maand is er  een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 7,50 Euro per persoon. Voor meer informatie, neem contact op met Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl).