AGENDA
11 oktober Dick van Toorn: presentatie over Noorwegen (Dijkhuis, 14.00 uur)
8 november Koek en Snoepie (Herv. Kerk Rijswijk, 14.00 uur)
13 december Kerstviering (Geref. Kerk)
Samen aan tafel

Normaal gesproken is er iedere maand een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 6 Euro per persoon. Voor meer informatie, neem contact op met Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl).