AGENDA
8 oktober Powerpoint presentatie met Jan van der Ent over Frankrijk in het dijkhuis om 14:00
12 november Powerpoint presentatie met Teun en Nelda van Gammeren over Sri Lanka
10 december Kerstviering in kerk en dijkhuis om 16:00

Verdere informatie leest u t.z.t. in de kerkbode en op de nieuwsbrief

 

 

Samen aan tafel

Elke derde dinsdag van de maand is er  een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 7,50 Euro per persoon. Voor meer informatie, neem contact op met Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl).