AGENDA
14 februari Filmmiddag en chinese maaltijd (15.00u, Dijkhuis)
30 maart Paasviering

14 februari Ouderenmiddag

Deze wordt gehouden in het Dijkhuis in Giessen en begint om 15.00 uur. We beginnen de middag met koffie en thee en daarna gaan we een film bekijken over het reisje van juni 2022. Deze is gemaakt door Bert Heijstek, en is er zeker tijd om nog even met elkaar in gesprek te gaan. Om 17.00 uur  gebruiken wij een Chinese  maaltijd . Kosten € 10,00 p.p. U kunt zich hiervoor opgeven bij : Nel Klein  tel: 442568 ook voor vervoer  tot 7 februari De ouderencommissie ziet er naar uit om u te ontmoeten.

 

Samen aan tafel

Normaal gesproken is er iedere maand een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 7,50 Euro per persoon. Voor meer informatie, neem contact op met Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl).