AGENDA
10 oktober 14:00 Wereldfietser Jan van der Ent p.p.p Moldavie Hervormd Rijswijk
14 november 14:00 Quiz en bingo in de Gereformeerde kerk in Rijswijk
12 december 16:00 Kerstviering in de Hervormde kerk en Dijkhuis in Giessen

Verdere informatie leest u t.z.t. in de kerkbode en op de nieuwsbrief

 

 

Samen aan tafel

Normaal gesproken is er iedere maand een maaltijd voor alleengaanden. Het is in de Maaszaal van de Hervormde Kerk en het begint om 12.00 uur. Kosten: 7,50 Euro per persoon. Voor meer informatie, neem contact op met Hillie van Breugel (tel. 442458, E-mail: hillievanbreugel@kpnmail.nl).