Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

Samenvatting preek 'Saamhorigheid' (24-10-21)

Download 

24 oktober: ochtenddienst

VrijdagavondBijbelkring                                                         

Promotiefilmpje

Lees verder

In liefde leven met dementie

Een persoonlijk verhaal en praktische tips van een gemeentelid met ervaring op het gebied van dementie. 

Lees verder

Vertel het maar (Kindernevendienst)

Website

Kerkdiensten Voorganger
24-10-21, 9.30u Ds. L. Hoftijzer (Themadienst)
24-10-21, 18.00u Ds. J. Duijster, Papendrecht
31-10-21, 9.30u Ds. L. Hoftijzer
31-10-21, 18.00u Ds. L. Hoftijzer

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

 

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links
-- DagelijksWoord.nl