Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Van harte welkom op onze website! 

24 september ochtenddienst

Preek 'Inprenten of hersenspoelen'

Klik hier voor de ´zeven geboden over geloofsopvoeding´

Voorganger
24-09-23, 9.30u ds. L. Hoftijzer
24-09-23, 18.00u ds. J.P. Lensen, Poederoijen
01-10-23, 9.30u ds. L. Hoftijzer ISRAELZONDAG
01-10-23, 18.00u ds. A. J. Mouw, Aalburg

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers 16-18)