Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

27 januari: Muzikale Fruitmand

26 januari: Belong groep (Teams)

zaterdag 23 januari: Afscheidsdienst 

Methode: Vertel het maar (Kindernevendienst)

Enquête  - beleidsplan 

De enquête is alleen bedoeld voor gemeenteleden (van alle leeftijden, zowel doop- als belijdende leden) van Hervormd Rijswijk en we vertrouwen erop dat het 1 keer per persoon wordt ingevuld. Alvast bedankt!

Bent u al lid van de Vis-club ?

Geloven en vaccineren: gaat dat samen?

Lees verder

 

Even voorstellen

Ga verder

Geen samenkomsten, wel online kerkdiensten

In gezamenlijk overleg tussen de drie kerken in Giessen Rijswijk hebben we helaas het besluit moeten nemen om de fysieke samenkomsten niet door te laten gaan t/m 7 februari. 

 

Iedere gemeente zal een eigen ochtenddienst blijven uitzenden via de Live-stream. De avonddiensten komen te vervallen. U kunt dan ochtenddienst vanuit Hervormd Giessen terugkijken.

 

Collectes

U kunt een bedrag overmaken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Youtube-kanaal Hervormd Rijswijk

Klik op de onderstaande balk om deze te bekijken en wordt ook abonnee. 

Kerkdiensten Voorganger
24-01-21, 9.30u Prop. J.W. Sterrenburg Hardinxveld-Giessendam
31-01-21,9.30u Ds. L. Hoftijzer

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Jaarthema 2020/2021:

Lente in de Kerk!

Op 14 oktober was ds. Rene van Loon in onze gemeente te gast, waar hij sprak over zijn nieuwste boek. Lees hier de samenvatting. 

 

Gebruiksplan in corona-tijd 

Iedere kerkelijke gemeente is verplicht om in deze tijd een gebruiksplan te hebben. Via de onderstaande link kunt u ons gebruiksplan downloaden:

 

Gebruiksplan Hervormd Rijswijk

Versie 0.6  (14-10-20)

Links
-- DagelijksWoord.nl