Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

Vanaf aanstaande zondag is het weer mogelijk om fysieke kerkdiensten te houden, zowel de morgen als ook de avonddienst. De morgendienst is ook via de livestream te volgen.

Reserveren is niet nodig.
In de morgendienst zal er ook weer kindernevendienst zijn.
Alle regels van het RIVM zijn van toepassing

19 januari: Week van Gebed (vanuit Hervormde kerk Giessen)

20 januari: Week van Gebed (vanuit Hervormde kerk Rijswijk)

WEEK VAN GEBED: Online gebedsmomenten 

- dinsdag 18 januari (vanuit de Gereformeerde Kerk)

- woensdag 19 januari (vanuit Hervormd Giessen)

- donderdag 20 januari (vanuit Hervormd Rijswijk)

 

Gebedsboekje

Reflecties en gebedspunten - Week van gebed voor eenheid 2022.pdf

Corona-update

  • De kerkdiensten zijn alleen online te volgen.
  • Degenen die thuis geen beeld en geluid kunnen ontvangen, mogen de kerkdiensten wel fysiek bijwonen. Reserveren is niet nodig.
  • Andere kerkelijke activiteiten worden uitgesteld of vinden online plaats.
  • Wat betreft huisbezoeken zijn we terughoudend.

Met bovenstaande maatregelen volgen wij de richtlijnen vanuit de Landelijke Kerk. Kijk op www.cioweb.nl voor meer informatie.

Vertel het maar (Kindernevendienst)

Website

Kerkdiensten Voorganger
23-01-22, 9.30u Ds. G. van der Neut, Werkendam
23-01-22, 18.00u Ds. L. Hoftijzer, voorbereidig avondmaal
30-01-22, 9.30u Ds. L. Hoftijzer, viering avondmaal
30-01-22, 18.00u Ds. L. Hoftijzer

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

 

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen. 4 vers16-18)