Welkom op onze website! 

Gezamenlijke avonddiensten in de zomerperiode

De komende weken zijn er gezamenlijke avonddiensten met Hervormd Giessen. Op 14 juli, 28 juli en 11 augustus vinden de diensten in de Hervormde Kerk van Rijswijk plaats. Op 21 juli, 4 augustus en 18 augustus bent u in de avond van harte welkom in de Hervormde Kerk van Giessen!

(Filmpje getoond in de kerkdienst van 7-7-24, 9u30)

14 juli: Ochtenddienst

14 juli: Avonddienst

Datum Voorganger
14-07-24, 9.30u ds. L. Hoftijzer
14-07-24, 18.00u ds. C. Hendriksen, Woudrichem (gez. dienst in Rijswijk
21-07-24, 9.30u ds. J. Schneider, Hoogblokland
21-07-24, 18.00u ds. C. Hoek, Giessen (gez. dienst in Giessen)
28-07-24, 9.30u ds. N.M. Tramper, Cothen
28-07-24, 18.00u ds. R. de Koning Gans, Oudewater (gez. dienst in Rijswijk)

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers 16-18)