Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

26 mei: Hemelvaartsdag

IZB Focusscan: klik hier

Actuele data
DO 26 mei Kerkdienst Hemelvaartsdag (9u30)
MA 20 juni Gemeenteavond over IZB Focus

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Kerkdiensten Voorganger
26-05-22, 9.30u (Hemelvaartsdag) Ds. L. Hoftijzer
29-05-22, 9.30u Prop. J.W. Sterrenburg
29-05-22, 18.00u Prop. D.A. Burggraaf

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers16-18)