Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

26 september: GEEN livestream (volgende week weer wel)

19 september: ochtenddienst

Alle stoelen staan er weer - hoe plaats te nemen:

-De eis van 1,5 meter afstand is komen te vervallen

-Geen beperking voor wat betreft het aantal bezoekers

-Om zo verspreid mogelijk te zitten is de achterwand is open

-Een aantal stoelen staan wel apart van elkaar 

-Advies: laat tussen ieder huisgezin een stoel vrij 

Startzondag 19 september

Impressie

 

Belijdeniscatechese: iets voor mij?

Lees verder

 

Vertel het maar (Kindernevendienst)

Website

22 oktober: kindermusical 

Kerkdiensten Voorganger
19-09-21, 9.30u Ds. L. Hoftijzer (Gezinsdienst start winterwerk)
19-09-21, 18.00 Zangdienst (m.m.v. Jeroen de Weerdt)
26-09-21, 9.30u Ds. L. Hoftijzer
26-09-21, 18.00u Ds. G.C. Lock, Scheveningen

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

 

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links
-- DagelijksWoord.nl