Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

25 juli: Gezamelijke ochtendienst (gereformeerde kerk) 

Reserveren 1 augustus

Naast de gereserveerde plekken zijn er nog ca. 50 zitplaatsen over. Reserveren kan bij Jan den Uijl (06-13805569 / jan.denuijl@kpnmail.nl, appen/mailen kan ieder moment, bellen alleen op vrijdag tussen 17u en 18u)

Versoepelingen sinds 27 juni

Sinds 27 juni kunnen er 80 mensen per dienst naar de kerk en we zullen weer gaan zingen! Mondkapjes zijn niet meer verplicht. U hoeft niet meer te reserveren en er is ook weer kinderoppas en kindernevendienst.

Vertel het maar (Kindernevendienst)

Website

 

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

 

Collectes

U kunt een bedrag overmaken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Kerkdiensten Voorganger
18-07-21, 9.30u Ds. L. Hoftijzer
18-07-21, 18.00u Ds. L. Hoftijzer
25-07-21, 9.30u Ds. K.D. v.d. Hout, Woudrichem (Gezamenlijke kerkdienst in de Geref Kerk)
25-07-21, 18.00u Ds. L. Hoftijzer

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Jaarthema 2020/2021:

Lente in de Kerk!

Op 14 oktober was ds. Rene van Loon in onze gemeente te gast, waar hij sprak over zijn nieuwste boek. Lees hier de samenvatting. 

Links
-- DagelijksWoord.nl