Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

3 februari: trouwdienst Hank en Petra (19.00u)

Bijbelkringen

Voor de indeling, klik hier

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Foto: Ria van Tilborg

Kerkdiensten Voorganger
29-01-23, 9.30u Ds. L. Hoftijzer viering HA
29-01-23, 18.00u Ds. L. Hoftijzer viering en dankzegging HA
05-02-23, 9.30u Ds. L. van Wingerden
05-02-23- 18.00u Ds. B.J.W. Ouwehand

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers16-18)