Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

2 oktober: Kerkdienst zondagmorgen

Vacatures kerkenraad

Lijsten

Actuele data
ZO 2 okt, 13.45u Start Catechese 12-15 jr.
MA 3 okt, 20.00u Start Belijdeniscatechese
DI 11 okt, 14.00u Ouderenmiddag, Dijkhuis
ZA 15 okt, 7.45u Mannenontbijt
Kerkdiensten Voorganger
02-10-22, 9.30u Israelzondag ds. F.A.J. Heikoop
02-10-22, 18.00u ds. L. Hoftijzer
09-10-22, 9.30u ds. L. Hoftijzer
09-10-22, 18.00u Jeugddienst ds. L. Hoftijzer en Michael Prins
16-10-22, 9.30u ds. J.L. v.d. Voorde
16-10-22, 18.00u ds. M.L.W. Karels

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers16-18)