Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

5 december: ochtenddienst

5 december: Avonddienst

5 en 12 december: 

-Ochtenddiensten: fysieke samenkomsten en te volgen via de livestream

-Avonddiensten: ALLEEN te volgen via de livestream (18.00u)

 

Doordeweekse activiteiten

In ieder geval tot de volgende persconferentie kunnen activiteiten in de avond niet doorgaan. Als er een alternatief geboden wordt, zal dat met de betrokkenen gecommuniceerd worden.

 

Coronamaatregelen 

Lees hier welke maatregelen er op dit moment van kracht zijn met het oog op de kerkdiensten bij ons in de gemeente. 

Vertel het maar (Kindernevendienst)

Website

Kerkdiensten Voorganger
05-12-21, 9.30u 2e Advent Ds. L. Hoftijzer (fysiek en online)
05-12-21, 18.00u Ds. L. Hoftijzer (ALLEEN online)
12-12-21, 9.30u 3e Advent Ds. Chr. Van Andel, Amsterdam (fysiek en online)
12-12-21, 18.00u ds. G. v/d Neut, Werkendam (jeugddienst, ALLEEN online)

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

 

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links
-- DagelijksWoord.nl