Welkom op onze website!

De Hagepreek is in de Herv. Kerk van Rijswijk. WELKOM!

19 mei: Ochtendienst

19 mei: Zangdienst

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Datum Voorganger
19-05-24, 9.30u (1e Pinksterdag) ds. L. Hoftijzer
19-05-24, 18.00u Zangdienst
20-05-24, 9.00u ds. Hoek en ds. Hoftijzer (Hagepreek Almbos)

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers 16-18)