Hervormde Gemeente Rijswijk (NB)

Welkom op onze website!

Herinrichting Koffieruimte

Onlangs is het plan gepresenteerd voor de verbouwing en herinrichting van de koffieruimte in onze kerk. Het streven is om het plan in juni gerealiseerd te hebben.  

26 maart: Ochtenddienst

Klik hier om tickets te bestellen

Kerkdiensten Voorganger
26-03-23, 9.30u Ds. A. Naijen
26-03-23, 18.00u Ds. G. v/d Linden

Kerkdiensten beluisteren en terugkijken

Contactgegevens Kerkgebouw

-Adres: Maasdijk 27, 4284 VB, 0183-442273

-Postadres: Postbus 18, 4284 ZG, Rijswijk NB

voor meer, zie: Contact

Collectes

Een bedrag is over te maken naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Bij voorbaat dank!

 

-NL41 RABO 0373738 862 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rijswijk NB

-NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Herv. Gem. Rijswijk NB

Links

'Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles.' 

(1 Thessalonicenzen 4 vers16-18)