Bediening Heilige Doop
De kinderen die in de gemeente geboren zijn, en volwassenen die op latere leeftijd tot geloof gekomen zijn maar nog niet gedoopt zijn, mogen het sacrament van de Heilige Doop ontvangen. Hierin zegt Christus de dopeling toe dat Hij zijn of haar hart reiningt van zonden en zijn of haar leven vernieuwt door Zijn Geest. Door de Doop wordt je volwaardig lid van de Kerk. Met ouders die hun kind willen laten dopen, of met een volwassene die tot geloof gekomen is en gedoopt wil worden, vindt voorafgaande aan de Doop een doopgesprek c.q. doopcatechese plaats. U kunt hiervoor contact opnemen met predikant of ouderling.

 

Viering Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal neemt een belangrijke plaats in het leven van de gemeente in. Het wordt vijf keer per jaar gevierd, waaronder op Goede Vrijdag. De week voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt er ’s zondags een voorbereidingsdienst gehouden. Daarnaast vindt in de week van voorbereiding op woensdag een bezinningssamenkomst plaats. De bedoeling hiervan is om ons bewust te blijven van het voorrecht dat wij hebben om in alle vrijheid Christus’ dood te gedenken. Door de viering van het Heilig Avondmaal mogen wij versterkt worden in het geloof en in de zekerheid dat Hij voor ons geleden heeft en gestorven is, en ook voor ons dood en graf heeft overwonnen. Deze bezinningssamenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 19u30-20.00u in de kerkzaal. Tijdens de Avondmaalszondag is er zowel in de ochtend als in de avond gelegenheid om aan de tafel te gaan. Ook is het mogelijk om voor degenen die niet naar de kerk kunnen komen, het thuis mee te vieren. Voor informatie hierover kunt u terecht bij één van de ambtsdragers. Wanneer er redenen zijn die het aangaan tot het Heilig Avondmaal in de weg staan, dan kunt u die week contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling. 

 

Bijzondere diensten
Een aantal diensten draagt een bijzonder karakter. Dit betreft diensten die betrekking hebben op de loop van het kerkelijk jaar, met name de grote christelijke heilsfeiten van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, of op het wereldlijk jaar en de seizoenen (nieuwjaarsdag, bidstond in het voorjaar, dankstond in het najaar, oudjaarsdag), of op bijzondere momenten of accenten van de gemeente (gezinsdiensten, jeugddiensten, belijdenisdienst). In de zomermaanden zijn er verschillende zondagen waarop wij samen kerken met de Gereformeerde kerk, afwisselend in, en onder verantwoording van respectievelijk, de Gereformeerde en Hervormde kerk.

 

Trouwdiensten, jubileumdiensten en rouwdiensten
Naast de reguliere bijzondere diensten, worden er onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad ook diensten gehouden bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen in het gemeenteleven. Deze diensten vinden plaats op verzoek van gemeenteleden. Diensten kunnen gehouden worden bij een trouwerij, een jubileum of een begrafenis. U kunt hiervoor contact opnemen met de predikant.

 

Gezinsdienstcommissie
Jaarlijks worden er vier gezinsdiensten ingeroosterd en worden wij verzocht om hier een invulling aan te geven. We starten het nieuwe seizoen in september met start winterwerk. De volgende twee diensten richten wij ons met name op de kinderen, deze worden gehouden in november en februari. De laatste dienst is in april en hierin staat het afsluiten van het winterwerk centraal. De start- en slotdienst worden voorgegaan door onze eigen predikant, voor de andere diensten wordt een gastdominee/-spreker gevraagd.
 
Per dienst wordt er naar een vorm van muzikale bijdrage gezocht, voor de start en slotdienst van het winterwerk wordt er een koor of muziekgroep uitgenodigd. Voor de diensten waar de kinderen centraal staan, wordt een kinder- of tienerkoor gevraagd.
 
Ruim voor de dienst, wordt er contact opgenomen met dominee en wordt gezamenlijk het thema bepaald. Daarna komen we bij elkaar en bespreken we de opzet van de dienst. De liederen worden bekeken en ingevuld, de liturgie wordt opgesteld en iedereen neemt praktische taken op zich.
 

Klik hier om weer terug te gaan