Om leiding te geven aan de gemeente hebben we een kerkenraad die bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. Zij worden ambtsdragers genoemd, wat betekent dat zij een bijzondere plaats innemen. In onze gemeente zijn dit alleen mannen. Ze staan niet boven de gemeente, maar weten zich wel geroepen om de gemeente toe te rusten en voor te gaan. Dit doen zij in afhankelijkheid van Jezus Christus zelf, want Hij is degene die ons roept, over ons regeert en waakt!