Belijdenis doen: iets voor mij?

Als er gegadigden zijn, zal er ook het komende seizoen Belijdeniscatechese plaatsvinden. Belijdenis doen is ‘ja’ zeggen tegen je doop in het bijzijn van de gemeente. Het is gebruikelijk dat dit in een kerkdienst plaatsvindt vlak voor Pasen of rond Pinksteren. In de periode daaraan vooraf is er een traject van Belijdeniscatechese.

 

In onderling overleg komen we wekelijks of tweewekelijks bij elkaar. We hebben het dan over God als Drie-eenheid, het gebed, Bijbellezen, Jezus, de Heilige Geest, de kerk, de toekomst, kortom: de kern van ons geloof zal ter sprake komen. Aan de hand van een boekje gaan we het gesprek met elkaar aan. Het doel is om meer bewust te worden van de inhoud van het geloof, dat op eigen wijze tot je te nemen en een concrete stap richting God te zetten.

 

Je hoeft niet een bepaalde leeftijd te hebben om deel te nemen. En weet je nog niet of je wel belijdenis wilt doen, maar ben je toch geïnteresseerd? Weet je ook dan van harte welkom! We zullen ergens eind september of begin oktober van start gaan. Voor aanmelden of meer informatie kun je terecht bij ds. Lennart Hoftijzer (0649691288 / predikant@hervormdrijswijk.nl).