Emmaüs-wandeling 2022

In de periode van zaterdag 14 mei tot en met zaterdag 4 juni nodigen we u van harte uit voor een Emmaüs-wandeling door Rijswijk, Giessen en omstreken. Het is bedoeld voor gemeenteleden uit de drie PKN-gemeenten uit Giessen Rijswijk. Twee aan twee wordt er gewandeld en naar we hopen ontstaan er tijdens de wandeling prachtige momenten van ontmoeting en bezinning. Al pratend ervaar je misschien wel iets van een onbekende derde die het gesprek kleur geeft zoals in Lucas 24: 13-35. De Emmaüs-wandeling kan eventueel begonnen worden met een kwartier stilte, om daarna het gesprek aan te gaan. Om u op weg te helpen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal gespreksvragen.

 

Opgeven kan tot 8 mei bij Hank van Helden (hankvanhelden@outlook.com of 06-51267847) Het is mogelijk om als duo aan te melden, maar het is zeker zo leuk om alleen je eigen naam door te geven. U wordt dan aan iemand gekoppeld met wie een wandelafspraak gemaakt kan worden in de genoemde periode. En wil je hier meerdere keren aan meedoen? Geef dat dan door bij het aanmelden. Meer informatie zal de komende weken volgen. Hopelijk komen er veel mensen op de been, onder het mom van ´Samen aan de wandel, met Pasen in de rug en Pinksteren in het vooruitzicht! Hartelijke groet, ds. Lennart Hoftijzer en Hank van Helden